Jungheinrich Lift Trucks

[6] [Xe nâng Jungheinrich] [slider-top-big] [Xe nâng Jungheinrich]

Xe nâng con cóc Jungheinrich

Jungheinrich Pallet Mover, 

Xe nâng Jungheinrich pallet mover hay còn gọi là xe nâng con cóc được sử dụng rất phổ biến để di chuyển hàng hóa trong kho. Nhờ có tính cơ động cao và chi phí thấp, xe nâng điện pallet mover Jungheinrich giúp nâng cao tính hiệu quả cho ứng dụng xếp dỡ hàng hóa trong kho.

Xe nâng con cóc Jungheinrich
Xe nâng con cóc Jungheinrich

Với các tùy chọn như kiểu xe nâng con cóc dẫn bộ, xe nâng pallet mover có bệ đứng... Jungheinrich pallet mover sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu di chuyển hàng hóa trong kho. Tùy chọn dùng trong kho lạnh và sử dụng pin Lithium luôn sẵn có trên các dòng xe nâng con cóc Jungheinrich.


Share This Post :
Top