Jungheinrich Lift Trucks

[6] [Xe nâng Jungheinrich] [slider-top-big] [Xe nâng Jungheinrich]

Xe nâng xăng gas Jungheinrich

Jungheinrich Gasloine LPG forklift, 

Xe nâng hàng động cơ xăng gas Jungheinrich, 

Nhờ có sức mạnh vượt trội và khả năng hoạt động liên tục, các xe nâng hàng máy xăng gas Jungheinrich thường được sử dụng cho các nhu cầu xếp dỡ hàng hóa yêu cầu mức độ đáp ứng liên tục. Với ưu điểm cho khí thải sạch không gây bụi bẩn nên các xe nâng hàng máy xăng gas Jungheinrich thường được sử dụng tại các kho hàng nguyên liệu thực phẩm.

Xe nâng xăng gas Jungheinrich
Xe nâng xăng gas Jungheinrich

Với giá chi phí nhiên liệu cao, ngày nay các xe nâng Jungheinrich máy xăng gas thường không được sử dụng phổ biến và dần được thay thế bởi xe nâng điện.

Share This Post :
Top